Informació legal

Obres Bernaus informa als usuaris que, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta entitat ostenta fitxers amb dades personals, adequadament notificats i registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en compliment del RGPD 679/2016 disposa d’un Registre d’Activitats. Per tot això, l’usuari accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que Obres Bernaus tracti les seves dades personals de forma automatitzada i els incorpori a un fitxer de tractament amb la finalitat de poder respondre les consultes que vostè plantegi i prestat i oferir els seus serveis com Associació. A l’epígraf finalitat li detallarem àmpliament amb quina finalitat Obres Bernaus tractarà les seves dades personals.

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per a utilitzar tots els formularis.

 

 

 

 

 

<< Anterior