Com treballem?

Obres Bernaus es defineix a si mateixa com a empresa que sempre busca el màxim de qualitat per damunt de la quantitat. És a dir, intentem donar els nostres serveis amb uns nivells de qualitat i higiene que prevalguin per damunt de tot. Això a voltes ens és perjudicial, donat que algunes vegades hi ha competidors més econòmics, però que al final surten més cars. Ho podriem resumir en una frase feta que diu: “duros a quatre pessetes no n’hi ha”.

En les nostres feines, donem les garanties que marca la Llei i en alguns casos, les complementem (depenent sempre dels materials escollits).

Algunes de les empreses amb les que col.laborem molt sovint i que poden donar fe de les nostres feines són: Ceràmicas Roca, SIA BIOSCA, FECA, Batlle Piñol Prefabricats en Fusta, Serralleria Carbó, SI BISBAL, VIALPEN 2000, etcètera.

 ccoc


La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya és una organització empresarial que agrupa de forma voluntària les empreses constructores amb activitat en Catalunya i que habitualment contracten amb organismes públics

Següent >>