Com treballem?

fundacio


La Fundación Laboral de la Construcción és una entitat sense ànim de lucre que compta amb la peculiaritat d'ésser gestionada de forma paritaria per les entitats més representatives del sector de la construcció: la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (Fecoma-CC.OO.), i Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT).

La Fundación sorgeix com a conseqüència del Conveni General del Sector de la Construcció, que en la seva disposició adicional acorda la creació d'una entitat d'àmbit estatal i la finalitat de prestar serveis per a professionalitzar i dignificar els diferents oficis i ocupacions del sector de la construcció.

Els objectius de la Fundación son: el foment de la formació professional i de l'ocupació juntament amb la millora de la salut i la seguretat en el sector.


 

 

 << Anterior