Com treballem?

ferca


FERCA són totes les empreses agremiades a qualsevol dels gremis de Catalunya que, a la vegada, estan adherits a la Federació. FERCA representa la quasi totalitat de Gremis d'instal·ladors de Catalunya.

 rea


 El Registre d'Empreses Acreditades (REA) té com objectiu acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscs laborals. Tota empresa que pretengui de ser contractada o subcontractada per a treballs en una obra de construcció, haurà d'estar inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades.

Nº Registre d’empresa Autoritzades 090000019411


<< Anterior Següent >>